Datum uitspraak: 15-10-2015
Nummer uitspraak: 106777
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een docent, voornamelijk werkzaam als Studentbegeleider, is ingedeeld in de functie Docent LB. Zij stelt dat deze werkzaamheden beter passen binnen de functie Docent LC, omdat zij aan beleidsontwikkeling doet, handelingsplannen opstelt en docenten coacht.

Bindend advies Commissie
Het bezwaar is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden het niveau van de functie Docent LB niet overstijgen.

Toelichting
Het is niet aannemelijk geworden dat bezwaarde collega's coacht. Deze werkzaamheden moeten worden gezien als collegiale consultatie. Voor beleidsontwikkeling die gewaardeerd moet worden op niveau LC is geen aanknopingspunt gevonden. Het opstellen van handelingsplannen bevindt zich volgens het systeem van FUWA-BVE op het niveau van de Docent LB.

Trefwoorden: