Datum uitspraak: 02-03-2015
Nummer uitspraak: 106498
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering PO VO BVE
Sector: PO

Situatie
Twee werknemers zijn in 2009 benoemd als teamleiders van de ambulante begeleiders. Inmiddels zijn zij meer beleidstaken gaan uitvoeren. Zij wensen daarom inpassing van hun functie in salarisschaal 12.
Bindend advies Commissie
Beide teamleiders voeren bestaand beleid uit en leveren een bijdrage aan beleidsontwikkeling. De waardering van die werkzaamheden ontstijgt schaal 11 niet. Het bezwaar is ongegrond.
Toelichting
Het bezwaar is vooral gebaseerd op het scoreprofiel van de functie Teamleider (schaal 11). Daarin is op kenmerk 9 'kader van de werkzaamheden' een score 4 toegekend. Die score heeft systeemtechnisch een effect op andere kenmerken. Daarom stellen bezwaarden dat ook een score 4 op een aantal andere kenmerken op zijn plaats is. Bij een score 4 op kenmerk 9 (kader) gelden voor de functie strategische kaders; functies die daarbij passen zijn gericht op beleidsontwikkeling met lange termijneffecten. De functiebeschrijving en de werkzaamheden van de teamleiders wijzen niet op zelfstandige beleidsontwikkeling; beiden voeren bestaand beleid uit en leveren een bijdrage aan beleidsontwikkeling. De score 3 op de kenmerken 3, 5 en 12 is in overeenstemming met het gewicht van de werkzaamheden. De werkzaamheden van bezwaarden ontstijgen schaal 11 niet. 

Trefwoorden: