Datum uitspraak: 14-07-2015
Nummer uitspraak: 106795
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het geschil gaat over de opstelling van een ontwikkelingsperspectief (opp) voor een Langdurig Zieke Leerling. Ouders vinden dat het concept van het opp onvoldoende aansluit op de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Vaststelling van het opp is daarna uitgebleven. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. Er is over het opp onvoldoende op overeenstemming gericht overleg gevoerd, gevraagde doeltreffende aanpassingen zijn niet verricht, het opp is niet vastgesteld en het concept-opp sluit inhoudelijk onvoldoende aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Toelichting
Nadat de school een concept-opp had aangeboden, hebben de ouders daarop een schriftelijke visie ingediend. Na daarop volgend op overeenstemming gericht overleg met de ouders had het opp vastgesteld moeten worden. Dit is niet gebeurd. Het concept-opp had op basis van alle beschikbare (medische) informatie door school gecompleteerd kunnen worden. Delen van de visie van de ouders hadden verwerkt kunnen worden, waaronder de door hen gevraagde, doeltreffende, aanpassingen (zoals plaatsing van drie beschikbaar gestelde stoelen en toepassing van KlasseContact).