Datum uitspraak: 07-10-2015
Nummer uitspraak: 106760
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders stellen dat een klasgenoot, na vele eerdere pesterijen, in maart 2015 lijm in het oog van hun dochter heeft gespoten. De moeder plaatst daarop een bericht op facebook, waarin ze haar ongenoegen uit over de klasgenoot en de directeur. De moeder heeft daarna aanvaringen met de moeder van de klasgenoot en de directeur. Het bestuur heeft daarna een toegangsverbod voor de school en het plein opgelegd aan beide ouders. De ouders moeten ook een overeenkomst over omgangsvormen tekenen. Als zij niet tekenen zal hun dochter van school worden verwijderd. De ouders stellen dat het toegangsverbod onterecht is en dat ze onder druk zijn gezet om de overeenkomst te tekenen. Ouders vinden daarnaast dat de directeur onvoldoende heeft zorggedragen voor een veilige schoolomgeving voor hun dochter. 

Advies van de Commissie
De klacht over het toegangsverbod en het onder druk zetten van de ouders om een overeenkomst over omgangsvormen te tekenen is gegrond. De klacht dat de schooldirecteur onvoldoende heeft zorg gedragen voor een veilige schoolomgeving is ongegrond.

Toelichting
Het toegangsverbod voor de vader is niet proportioneel, omdat hij niet betrokken was bij een incident. De school heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de veiligheid op school in het geding was door de gedragingen van de moeder en daarom is een toegangsverbod een te zware maatregel. Dat het bestuur met de ouders afspraken wilde maken over omgangsvormen is niet onredelijk, maar de beslissing dat de dochter zou worden verwijderd van school, als de ouders de overeenkomst over omgangsvormen niet zouden tekenen is niet proportioneel. 
Er zijn naar aanleiding van de klachten van de ouders over pesterijen door de klasgenoot steeds maatregelen genomen en ook na het laatste incident, waarbij de dochter van klagers lijm in haar ogen kreeg, heeft de directeur maatregelen getroffen. Het is niet gebleken dat de directeur onvoldoende heeft zorg gedragen voor een veilige schoolomgeving voor de dochter.