Datum uitspraak: 05-11-2015
Nummer uitspraak: 106900
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in groep 3 van een reguliere basisschool is gewond geraakt op school. Hij is geslagen en gekrabd door een klasgenoot. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. Het is niet aannemelijk geworden dat de school voor een onveilige schoolomgeving heeft gezorgd.

Toelichting
Het oplopen van een verwonding wil nog niet te zeggen dat er sprake was van een voor de leerling onveilige schoolomgeving. Van belang zijn de omstandigheden waaronder de voorvallen hebben plaatsgevonden. Bij geen van beide incidenten was er sprake van een situatie die vroeg om extra toezicht.  Het is bijvoorbeeld niet gebleken dat de leerlingen al ruzie maakten op het moment dat zij in de school zonder toezicht waren.
Het is niet gebleken dat de verwondingen het resultaat zijn van een gebrek aan aandacht van de school voor de leerling en voor de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tussen de leerling en zijn klasgenootje. Dat er sprake was van 'pesten' is ook niet vast komen te staan. In een omgeving van jonge kinderen die opgroeien leren zij sociaal te functioneren en worden fouten gemaakt. 
Van belang is dat de school direct heeft ingegrepen, daarmee heeft de school invulling gegeven aan haar zorg voor een veilige schoolomgeving.