Datum uitspraak: 17-02-2016
Nummer uitspraak: 107087
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders ontvingen een ontwikkelingsperspectief van hun kind. Enkele dagen later hebben zij over dit document een overleg met de intern begeleider. Tijdens dit overleg wordt geen overeenstemming bereikt. De school gaat daarna over tot vaststelling van het ontwikkelingsperspectief. Ouders dienen hierover een verzoekschrift in.

Advies van de Commissie
Het verzoek over het opp is gegrond omdat er geen open en reëel overleg is gevoerd en omdat het opp niet volledig is.

Toelichting
Voordat het schoolbestuur een ontwikkelingsperspectief vaststelt, moet het daarover met de ouders op overeenstemming gericht overleg voeren. Dat overleg moet open en reëel zijn. Aan die eis is niet voldaan als de school al na één overleg tot vaststelling van het opp overgaat, terwijl in het overleg met de ouders geen overeenstemming is bereikt.
Ook inhoudelijk voldoet het ontwikkelingsperspectief niet omdat daarin niet de leerrendementsverwachting per vakgebied en de wijze waarop die gerealiseerd zal worden, zijn opgenomen.