Datum uitspraak: 18-06-2015
Nummer uitspraak: 106691
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders klagen erover dat de school een onveilige omgeving heeft gecreëerd door onvoldoende op te treden bij incidenten tussen hun dochter en andere leerlingen. Ook klagen de zij erover dat zij geen inzage hebben gehad in de leerlingdossiers van hun kinderen en dat de inhoud van de onderwijskundige rapporten onjuist is. 

Advies Commissie
De klacht is ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. Wel beveelt de Commissie het schoolbestuur aan om ouders als zij daarom (impliciet) vragen, vooraf inzage te verlenen in het onderwijskundig rapport zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd. Ook beveelt de Commissie aan om de leerlingdossiers niet zonder meer door te sturen naar een nieuwe school, maar alleen die gegevens die relevant zijn voor de ontvangende school.  

Toelichting
Niet gebleken is dat de directeur in de incidenten tussen leerlingen eerder of verdergaand had moeten handelen. De directeur heeft volgens de wet- en regelgeving over het onderwijskundig rapport gehandeld en heeft ouders erop gewezen dat zij de leerlingdossiers konden inzien.
Niet gebleken is dat de inhoud van het onderwijskundig rapport onjuist is. De directeur had wel kunnen begrijpen dat de ouders vraagtekens zouden plaatsen bij het beeld dat van hun dochter wordt geschetst. In dat soort gevallen verdient het aanbeveling om het onderwijskundig rapport vooraf met de ouders te bespreken en hen in de gelegenheid te stellen hun visie aan het onderwijskundig rapport toe te voegen.