Datum uitspraak: 12-01-2017
Nummer uitspraak: 107489
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij de leerling (vmbo-t met leerwegondersteuning) zou sprake kunnen zijn van adhd, odd en/of pdd nos. Hij heeft soms paniekaanvallen. Extra ondersteuning hielp een tijd, maar de leerling verviel in het oude gedrag. De school vroeg vervolgens een tlv aan en het samenwerkingsverband heeft de tlv voor voortgezet speciaal onderwijs afgegeven.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond. Het samenwerkingsverband heeft het besluit tot afgifte van de tlv onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. De Commissie adviseert het samenwerkingsverband het besluit tot afgifte van de tlv in te trekken.

Toelichting
Er is geen onderzoek beschikbaar op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken over de aard van de eventuele stoornissen. De onderbouwing van het besluit bestaat voornamelijk uit de beschrijving van het gedrag van de leerling. Omdat de leerling enkele maanden vooruitgang boekte en daarna terugviel, hadden school en samenwerkingsverband moeten onderzoeken waar die terugval vandaan kwam. Er zijn daarom nadere diagnostiek en onderzoek vereist om tot een nieuw besluit te kunnen komen.