Datum uitspraak: 07-05-2015
Nummer uitspraak: 106674
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De dochter van klagers heeft van de school een vmbo T-advies gekregen. Klagers vinden dat een havo- of een havo/vmbo T-advies beter bij hun dochter past; dat verruimt het aantal scholen waarop zij hun dochter kunnen aanmelden aanzienlijk.

Advies Commissie
Er is geen reden te vermoeden dat een hoger schooladvies gegeven had moeten worden. De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie is terughoudend bij het beoordelen van het kennen en kunnen van leerlingen. De dochter van klagers heeft door het harde werken vooral beter gepresteerd op leerstof die goed te oefenen is. Haar niveau is daardoor niet verhoogd. Een verklaring van de bijleslerares is alleen gebaseerd op subjectieve waarnemingen. Het advies is tot stand gekomen op basis van een stedelijk protocol en er waren verschillende vakbekwame personen betrokken bij het opstellen van het advies.