Datum uitspraak: 22-02-2016
Nummer uitspraak: 107024
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hadden een klacht ingediend over de directeur. Het schoolbestuur heeft deze klacht gegrond geacht. De directeur klaagt erover dat het schoolbestuur de klacht niet goed heeft afgehandeld. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond, omdat het schoolbestuur zorgvuldig heeft gehandeld.

Toelichting
De klacht over de directeur is behandeld conform de interne klachtprocedure. Deze procedure is zorgvuldig: partijen zijn gehoord, er is sprake van deugdelijke verslaglegging, de afhandeling was binnen een redelijke termijn en het oordeel over de gegrondheid van de klacht is vastgelegd in een schriftelijke reactie. 

Trefwoorden: