Datum uitspraak: 17-09-2015
Nummer uitspraak: 106862
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling was betrokken bij een incident op school en is in verband daarmee geschorst. Het bestuur heeft de moeder van de leerling verteld dat het voornemens was de leerling van school te verwijderen. Bij dit gesprek was de leerling niet aanwezig. Vervolgens is de leerling van school verwijderd. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat fysiek en verbaal geweld tegen een docent dusdanig ernstig is dat er geen andere oplossing is dan de leerling te verwijderen.

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond; de Commissie adviseert het verwijderingsbesluit in te trekken.

Toelichting
In artikel 14 lid 1 van het Inrichtingsbesluit WVO staat dat de leerling en zijn ouders eerst de gelegenheid moeten krijgen om gehoord te worden voordat een leerling verwijderd wordt. De leerling is niet gehoord. De gedragingen van de leerling waren weliswaar ernstig, maar niet zodanig dat alleen tot verwijdering overgegaan kon worden. Het schoolbestuur had moeten onderzoeken of er een kans op herhaling was en of het beoogde doel (veiligheid en rust op school) op een andere manier bereikt had kunnen worden. Dat is niet gebeurd. Het verwijderingsbesluit voldoet niet aan de daarvoor geldende formele voorschriften en doorstaat naar zijn inhoud de redelijkheidstoets niet.

Trefwoorden: