Datum uitspraak: 26-11-2015
Nummer uitspraak: 106891
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft de werknemer een week buitengewoon verlof toegekend wegens ernstige ziekte van een aanverwante. De werkgever rekent daarvoor 8 uur verlof. Hij baseert zich daarbij op de overeengekomen arbeidsduur en stelt dat de werknemer de overige 22 uur moet inhalen op een ander moment. De werknemer stelt dat zij recht heeft op 30 uur verlof omdat zij die week voor 30 uur was ingeroosterd.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever heeft bij het toekennen van buitengewoon verlof voor een week, artikel 8.2 lid 1 onder i cao mbo niet juist toegepast.

Toelichting
Artikel 8.2 lid 1 somt een aantal omstandigheden op waaronder een werknemer aanspraak maakt op buitengewoon verlof. De werknemer krijgt verlof "voor zover zijn werkzaamheden samenvallen" met een van de genoemde omstandigheden. Deze formulering ziet op gelijktijdigheid. Het verlof heeft daarom betrekking op de uren die de werknemer in de betreffende periode feitelijk staat ingeroosterd. De overeengekomen arbeidsduur is daarbij dan ook niet bepalend.

Trefwoorden: