Datum uitspraak: 13-05-2016
Nummer uitspraak: 107176
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling, met extra ondersteuningsbehoefte, wordt vanwege zijn gedrag en de incidenten die hij veroorzaakt verwijderd van zijn reguliere vo-school. De school was handelingsverlegen geworden en kon niet (meer) in de ondersteuningsbehoefte van de leerling voorzien. De ouders bestrijden dit en dienen een verzoekschrift in.

Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Het gedrag van de leerling belemmert het onderwijsleerproces van hemzelf en zijn medeleerlingen. Hij is regelmatig betrokken bij, soms ernstige, incidenten. Ondanks de door school geboden ondersteuning, zijn het gedrag en de studieresultaten van de leerling niet verbeterd. De school heeft voldoende ondersteuning geboden en in redelijkheid tot de verwijdering kunnen concluderen. 
De school heeft een vso-school bereid gevonden om de leerling in te schrijven. Gelet op de ondersteuningsmogelijkheden en de reisafstand is die vso-school passend. Dat de leerling problemen zou hebben met enkele leerlingen van die school is onvoldoende aannemelijk geworden. De leerling was welkom voor een intakegesprek bij een onderwijsvoorziening gericht op potentiële schoolverlaters, maar de ouders hebben daarvan afgezien. De school heeft aan haar zorgplicht voldaan.