Datum uitspraak: 25-05-2016
Nummer uitspraak: 107227
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De Mytylschool wil een leerling voortaan gaan tillen met een tillift. Volgens de ouders kan hun dochter hierdoor niet langer naar school. Zij verzoeken de Commissie te besluiten dat hun dochter handmatig moet worden getild, zodat zij weer kan deelnemen aan het onderwijs.

Advies van de Voorzitter:
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk

Toelichting:
De Commissie kan een geschil behandelen over toelating van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte of over verwijdering van een leerling. Het geschil over handmatig tillen houdt geen verband met haar toelating maar met de kwaliteit van de aan de leerling geboden begeleiding. Het geschil houdt evenmin verband met verwijdering: de leerling mag immers naar school maar haar ouders houden haar thuis omdat zij het oneens zijn met het gebruik van een tillift.

De voorzitter heeft het onderzoek naar het verzoekschrift zonder behandeling ter zitting gesloten omdat het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is.