Datum uitspraak: 13-06-2017
Nummer uitspraak: 107678
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een basisschool deelt aan ouders mee dat zij tegen haar grenzen aanloopt in de ondersteuning van hun zoon en dat hij beter op zijn plek zou zijn op een school voor speciaal onderwijs. De ouders hebben hierover een geschil aan de Commissie voorgelegd.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk. 

Toelichting
Het geschil is door de ouders gekwalificeerd als een geschil dat verband houdt met de verwijdering van hun zoon. De Commissie is daarom bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
De school heeft wel met de ouders besproken dat zij tegen de grenzen van haar ondersteuningsmogelijkheden aanloopt, maar er is geen besluit tot (voorgenomen) verwijdering. Ook is niet gebleken van andere concrete stappen die duiden op een verwijdering. Zo is er geen toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs aangevraagd en is er ook geen andere school in beeld die bereid zou zijn om de leerling toe te laten. De leerling volgt nog gewoon onderwijs op de school in zijn eigen groep.
Daarom is er (nog) geen sprake van een situatie die op één lijn is te stellen met een verwijdering en zijn de ouders niet-ontvankelijk in hun verzoek.