Datum uitspraak: 15-06-2016
Nummer uitspraak: 107206
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een basisschool laat een leerling na een incident niet meer toe tot de school. De moeder van de leerling stelt dat er sprake is van een verwijderingsbesluit. Dit zou door de school ook zo tegen haar zijn gezegd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk. 

Toelichting
De Commissie kan geschillen behandelen over de toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, de vast- of bijstelling van een ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van leerlingen. Gebleken is dat de leerling inmiddels weer naar school gaat en in afwachting van een onderzoek bij de GGZ ook zal blijven gaan. Er is daarom in dit geval (nog) geen sprake van een verwijdering of van een voornemen tot verwijdering. Ook is geen sprake van een situatie die gelijk kan worden gesteld met verwijdering. Dat de school aan het verblijf van de leerling voorwaarden stelt op het gebied van sociaal-emotionele en fysieke veiligheid maakt dit niet anders.
Omdat het geschil ook geen verband houdt met toelating (na aanmelding) of een opgesteld ontwikkelingsperspectief, is het verzoek niet-ontvankelijk.