Datum uitspraak: 21-07-2017
Nummer uitspraak: 107808
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerkracht is geschorst in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de sfeer op de school. Hij vraagt de Voorzitter van de Commissie van beroep een voorziening te treffen. Ter zitting deelt de werkgever mee dat de schorsing wordt opgeheven omdat het onderzoek is afgerond. Wel zal de leerkracht opnieuw worden geschorst, ditmaal in afwachting van ontslag.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen. 
 
Toelichting
Omdat de beslissing tot schorsing is ingetrokken heeft de leerkracht geen spoedeisend belang meer bij een beslissing tot opheffing van de schorsing. Of de schorsing rechtmatig was, kan in de procedure bij de Commissie worden beoordeeld.