Datum uitspraak: 28-08-2019
Nummer uitspraak: 108692
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft een nieuwe vakantieregeling ingevoerd. In deze regeling zijn de compensatiedagen die aan werknemers werden toegekend, komen te vervallen. Daarbij is een overgangsregeling gemaakt op basis waarvan de compensatiedagen in vijf jaar worden afgebouwd. 
De werknemer is het hier niet mee een en wendt zich tot de Commissie.

Uitspraak Voorzitter
De Commissie is niet bevoegd het verzoek te behandelen.

Toelichting
De werkgever is met de OR een eigen vakantieregeling overeengekomen. Daarin zijn de compensatiedagen geregeld.
De cao mbo kent geen compensatiedagen. Dit betekent dat de regeling van de compensatiedagen niet de toepassing van de cao mbo betreft. Daarom is de Commissie niet bevoegd om het verzoek te behandelen.