Datum uitspraak: 14-07-2020
Nummer uitspraak: 109345
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft een besluit genomen tot invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel. De OGMR heeft een beroep op de nietigheid van het besluit gedaan en vraagt de Commissie het bevoegd gezag te verbieden uitvoeringshandelingen te verrichten.

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek van de OGMR wordt afgewezen.

Toelichting
De Commissie heeft in het verzoek van het bevoegd gezag (109340) toestemming gegeven om het besluit tot invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel te nemen. Daarmee is er geen ruimte voor een verbod op uitvoeringshandelingen.