Datum uitspraak: 13-11-2017
Nummer uitspraak: 107810 - 17.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De PMR van een sbo-school stemt niet in met het voorstel om de functie van logopedist op te heffen. De PGMR verleent geen instemming aan het voorgelegde bestuursformatieplan vanwege de opheffing van de functie van logopedist. Het bevoegd gezag verzoekt de Commissie om het bestuursformatieplan te mogen vaststellen.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie wijst het verzoek om toestemming te geven om het bestuursformatieplan vast te stellen af. 

Toelichting
De functie van logopedist is alleen op de sbo-school ingevoerd. Het schoolondersteuningsprofiel van die school vermeldt dat de school de logopedie intern verzorgt. Partijen zijn het erover eens dat de opheffing van de functie van logopedist ook tot wijziging van het schoolplan van de sbo-school leidt. Wijzigingen van het ondersteuningsprofiel en van het schoolplan moeten ook aan medezeggenschap onderworpen worden, maar dat is niet gebeurd. Hierdoor heeft het bevoegd gezag zijn verplichtingen op grond van de Wms geschonden.  

Trefwoorden: