Datum uitspraak: 24-12-2021
Nummer uitspraak: 2021016996
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De PGMR van een scholengemeenschap stemt niet in met het voorstel om het bestuursformatieplan vast te stellen, omdat hij zorgen heeft over de ontwikkeling van de verhouding onderwijspersoneel ten opzichte van het aantal leerlingen. Zo is het percentage onderwijspersoneel te laag, is de functiemixdoelstelling niet behaald en gaat 5% van de begroting naar het bestuursbureau. Het bevoegd gezag verzoekt de Commissie om het bestuursformatieplan te mogen vaststellen.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie wijst het verzoek om toestemming te geven om het bestuursformatieplan vast te stellen toe.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft dragende redenen benoemd waardoor in het voorliggende bestuursformatieplan nog geen sprake is van de door de PGMR gewenste verhouding onderwijspersoneel ten opzichte van het leerlingenaantal. De PGMR heeft deze redenen niet bestreden. Dat de verhouding 80% onderwijspersoneel tegenover 20% overig personeel een vereiste is voor een bestuursformatieplan, heeft de PGMR niet aannemelijk gemaakt. Voor de functiemixdoelstelling bestaat een plan van aanpak dat, door niet bestreden omstandigheden, nog niet is bereikt.   

Trefwoorden: