Datum uitspraak: 20-02-2018
Nummer uitspraak: 107975 - 18.02
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De PMR stemt niet in met het voorgenomen formatieplan 2017-2018. Het bevoegd gezag voert het besluit al uit en verzoekt de Commissie om het formatieplan vast te mogen stellen. 

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag is niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Toelichting
Het besluit waarvoor het bevoegd gezag toestemming vraagt om het te mogen nemen, is al genomen. Het formatieplan wordt immers al uitgevoerd. Daarna heeft de PMR geen beroep op de nietigheid van het genomen besluit gedaan, zoals op grond van artikel 32 lid 3 Wms wel mogelijk was. Daardoor is er in het kader van de Wms sprake van een reeds genomen rechtsgeldig besluit. De Commissie kan dus geen toestemming meer verlenen om het formatieplanbesluit te nemen.