Datum uitspraak: 11-10-2017
Nummer uitspraak: 107855-17.09
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft met de DMR overleg gevoerd over aanpassing van de lessentabel. Hoewel het overleg nog niet was afgerond, heeft het bevoegd gezag de nieuwe lessentabel vastgesteld.
Daarnaast heeft het bevoegd gezag besloten op de school een mavo/havo brugklas in te voeren, zonder dat hiervoor instemming aan de DMR was gevraagd.
De DMR heeft van beide besluiten de nietigheid ingeroepen. 

Uitspraak van de Commissie
De Commissie legt het bevoegd gezag de plicht op zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van de nietige besluiten tot wijziging van de lessentabel en invoering van de mavo/havo brugklas.De Commissie is niet bevoegd om te bevelen dat hetgeen reeds in het kader van de nietige besluiten is gedaan, ongedaan te maken.

Toelichting
De beide besluiten van het bevoegd gezag hebben onderwijskundige gevolgen die leiden tot wijzigingen van het schoolplan. Op deze wijzigingen heeft de DMR instemmingsrecht. Het bevoegd gezag heeft geen instemming gevraagd en de DMR heeft tijdig de nietigheid van de besluiten ingeroepen. Daarom kunnen de besluiten niet in stand blijven.