Datum uitspraak: 19-12-2019
Nummer uitspraak: 108929
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag moet zijn contract voor internetdiensten voor de scholen vernieuwen. Het bedrijf dat als contractspartij in aanmerking komt, wijst Europese aanbesteding af. Daarom kiest het bevoegd gezag voor een constructie waarbij het toetreedt tot een Raad van Inbesteders, die mede het beleid van het bedrijf zal bepalen. Hiernaast zal het bevoegd gezag een dienstverleningsovereenkomst met het bedrijf sluiten. De GMR verleent hier geen instemming voor.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie verleent het bevoegd gezag toestemming om het besluit tot toetreding tot de Raad van Inbesteders onder gelijktijdige sluiting van een dienstverleningsovereenkomst met het bedrijf te nemen.    

Toelichting  
Het voorgenomen besluit gaat over samenwerking van het bevoegd gezag met drie andere onderwijspartijen in de Raad van Inbesteders. Dit is een besluit over duurzame samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Daarom is de GMR instemmingsbevoegd.
De zorgen van de GMR over mogelijke toekomstige financiële problemen die samenhangen met de constructie zijn onvoldoende concreet gemaakt. Daarnaast is de kostenvergelijking die het bevoegd gezag heeft verstrekt correct en onderbouwt deze de gemaakte keuze.

Beroep bij Ondernemingskamer
Tegen deze uitspraak is door de GMR beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft de uitspraak van de LCG WMS op 13 augustus 2020 bevestigd. Lees meer...

 

 

Trefwoorden: