Datum uitspraak: 07-08-2020
Nummer uitspraak: 109297
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag wil overgaan tot het oprichten van een tweede dependance van de school.
De oudergeleding en de personeelsgeleding (OPMR) stemmen niet in met de regeling van de gevolgen hiervan.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie verleent het bevoegd gezag toestemming de besluiten te nemen tot regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van het te nemen besluit tot oprichting van een tweede dependance.

Toelichting
Gebleken is dat er voor ouders en personeel nagenoeg geen gevolgen verbonden zijn aan het te nemen besluit. De argumenten die de OPMR verder heeft aangedragen zien niet op de gevolgen van het te nemen besluit.

Trefwoorden: