Datum uitspraak: 03-09-2021
Nummer uitspraak: 2021007525
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De cao po bepaalt dat de werkgever voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw dient te actualiseren voor de functies in de categorieën onderwijsondersteunend personeel en directie en dient te overwegen of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Naar aanleiding daarvan legt het bevoegd gezag twaalf geactualiseerde functies voor aan de (P)MR. De (P)MR verleent instemming op tien van de twaalf functiebeschrijvingen. Geen instemming wordt verleend aan de functiebeschrijvingen van logopedist en orthopedagoog. 
Het bevoegd gezag legt hierover een instemmingsgeschil aan de Commissie voor.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie geeft het bevoegd gezag geen toestemming om het besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen logopedist en orthopedagoog te nemen.

Toelichting
De (P)MR heeft beargumenteerd dat het zich niet herkent in de voorgelegde functiebeschrijvingen, omdat ze te generiek zijn. Het bevoegd gezag heeft niet gemotiveerd waarom daarvoor gekozen is. Verder heeft de (P)MR gesteld dat differentiatie ontbreekt in de functiebeschrijvingen. In dat kader heeft het bevoegd gezag aangegeven dat van differentiatie in de toekomst mogelijk wel sprake zou kunnen zijn, maar daarover pas te zullen nadenken als de functiebeschrijvingen zijn vastgesteld. Niet valt in te zien waarom partijen niet nu al in overleg zouden (kunnen) treden over de differentiatie. Tot slot heeft het bevoegd gezag niet gemotiveerd waarom sprake moet zijn van functiebeschrijvingen met als uitgangspunt de gewenste functie-inhoud in plaats van een feitelijke functiebeschrijving per 1 augustus 2020 (zoals de (P)MR heeft aangevoerd).  
De (P)MR heeft op grond van zijn aangedragen argumenten in redelijkheid instemming aan de functiebeschrijvingen kunnen onthouden. Bovendien is niet gebleken van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen besluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen.

Trefwoorden: