Datum uitspraak: 14-07-2020
Nummer uitspraak: 109340
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag wil de onderwijstijden aanpassen. In plaats van twee vrije middagen op woensdag en vrijdag, wil het bevoegd gezag overgaan naar vijf gelijke dagen. De oudergeleding van de GMR (OGMR) stemt niet in. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit. De OGMR heeft een beroep op de nietigheid van het besluit gedaan. Het bevoegd gezag vraagt vervolgens vervangende instemming.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie verleent het bevoegd gezag toestemming het besluit te nemen tot invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel.

Toelichting
Vaststelling van de onderwijstijd voor verschillende scholen betekent dat sprake is van schooloverstijgend belang. Daarom heeft de OGMR instemmingsrecht. 
Het bevoegd gezag krijgt toestemming het besluit te nemen omdat er zwaarwegende omstandigheden zijn, gelegen in te verwachten beter leerrendement, verdergaande afspraken met ondersteunende- en hulporganisaties en onderwijskundige en organisatorische voordelen.

Trefwoorden: