Datum uitspraak: 16-07-2018
Nummer uitspraak: 108261 - 18.08
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vanwege bezuinigingen besluit het bevoegd gezag kleine klassen van twee vakken in vijf en zes vwo samen te voegen. De MR meent dat sprake is van aanpassing van de lessentabel waarvoor de instemming van de MR vereist is. De MR doet tegenover het bevoegd gezag een beroep op de nietigheid van het besluit en verzoekt de Commissie het bevoegd gezag de plicht op te leggen zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van dit nietige besluit.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie legt het bevoegd gezag de plicht op zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van het nietige besluit.     

Toelichting
De samenvoeging houdt geen aanpassing van de lessentabel in, omdat het aantal lessen voor de leerlingen niet verandert.
Wel gaat het om een besluit met zodanige onderwijsinhoudelijke gevolgen in deze situatie, dat het besluit neerkomt op een wijziging van het schoolplan. Hierop heeft de MR instemming, maar die is niet gevraagd.