Datum uitspraak: 10-07-2019
Nummer uitspraak: 108706 -19.06
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag staat toe dat teamleiders zich extern profileren als adjunct-directeur. De MR merkt dat aan als een wijziging van de managementstructuur, waarvoor de PMR geen instemming heeft verleend. Volgens het bevoegd gezag is de MR niet-ontvankelijk, omdat de wijziging van de samenstelling van de formatie een aangelegenheid is die behoort tot de instemmingsbevoegdheid van de PMR. 
Volgens de MR had het bevoegd gezag ook advies moeten vragen over de wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding en van het managementstatuut. Het bevoegd gezag meent dat daar geen sprake van is, omdat de teamleiders formeel geen adjunct-directeur zijn.

Uitspraak van de Commissie
De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het instemmingsrecht ten aanzien van de wijziging van de samenstelling van de formatie komt toe aan de PMR en niet aan de MR. Daarom is de MR niet-ontvankelijk in zijn verzoek.
Verder is de Commissie niet gebleken van een wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding en van het managementstatuut. Het verzoek tot behandeling van het adviesgeschil is daarom niet-ontvankelijk.