Datum uitspraak: 15-07-2021
Nummer uitspraak: 2021009175
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school maakt bekend dat het volgende schooljaar de groepsgrootte zal veranderen en dat het aantal groepen zal worden teruggebracht.
De oudergeleding van de MR (OMR) meent dat zij hierin instemmingsrecht heeft. Omdat het bevoegd gezag niet om instemming heeft gevraagd doet de OMR bij het bevoegd gezag een beroep op de nietigheid van de besluiten en vraagt de Commissie het bevoegd gezag te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering van de besluiten.

Uitspraak van de Voorzitter
De verzoeken van de OMR zijn deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond.

Toelichting
De OMR komt geen bevoegdheid toe een geschil voor te leggen over een aangelegenheid waarin zij geen instemmings- of adviesbevoegdheid heeft.
Verder houdt de wijziging van het aantal groepen geen belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school in omdat het aantal leerlingen niet vermindert.
Ook houden de wijziging van groepsgrootte en aantal groepen niet een wijziging van de schoolgids in. Op dit punt is de schoolgids informerend en niet besluitvormend.