Datum uitspraak: 12-04-2018
Nummer uitspraak: 107987
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Tussen het bevoegd gezag en de PMR bestaat een geschil over de vraag of bij de berekening van het aantal uren deskundigheidsbevordering, BAPO-verlof in mindering mag worden gebracht op de betrekkingsomvang.

Uitspraak van de Commissie
Voor de berekening van het basisrecht aan uren deskundigheidsbevordering voor een werknemer mag het BAPO-verlof niet in mindering worden gebracht op de betrekkingsomvang. 

Toelichting
Artikel 17.8 cao vo, gelezen in samenhang met artikel 6.1 cao vo en artikel 17.4 cao vo houdt in dat uren deskundigheidsbevordering worden toegekend, evenredig aan de betrekkingsomvang.
BAPO-verlof is verlof en leidt daarom niet tot aanpassing van de betrekkingsomvang. Een werknemer met BAPO-verlof heeft recht op een aantal uren deskundigheidsbevordering dat gerelateerd is aan zijn betrekkingsomvang zoals opgenomen in diens akte van benoeming, dat wil zeggen zonder aftrek van de omvang van het BAPO-verlof. Dit leidt niet tot ongelijke behandeling van de medewerker met BAPO-verlof en de parttimer, omdat er geen sprake is van gelijke gevallen.