Datum uitspraak: 31-01-2019
Nummer uitspraak: 108461
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De PMR vindt​ dat de eigen seniorenregeling in 2012 niet is afgeschaft conform artikel 8.1 lid 5 cao vo, omdat de afschaffing met de PMR besproken had moeten worden en er geen sprake was van instemming van tweederde van de werknemers.

Uitspraak van de Commissie
Niet is gebleken dat het bevoegd gezag artikel 8.1 lid 5 cao vo onjuist heeft toegepast. 

Toelichting
Het bevoegd gezag mocht de afschaffing van de eigen seniorenregeling met de bovenbestuurlijke MR bespreken in plaats van de PMR om voor het gehele personeel een gelijkvormige regeling te treffen. Ook mocht het bevoegd gezag de gezamenlijke VO-scholen beschouwen als organisatorische eenheid en daar de wijziging van het taakbeleid voorleggen. 
Omdat het voorstel tot afschaffing van de regeling is voorgelegd aan het personeel en dit vervolgens niet tot merkbare weerstand heeft geleid, mocht het bevoegd gezag er redelijkerwijs op vertrouwen dat er sprake was van goedkeuring van het voorstel. Of er sprake was van instemming van tweederde van het personeel kan de Commissie niet vaststellen omdat er een te lange tijd is verstreken sinds 2012 en er voor die raadpleging geen reglement was vastgesteld.