Datum uitspraak: 19-04-2006
Nummer uitspraak: 103036
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Waardering van directiefunctie op schaal 14 en toevoeging van die functie aan het functieboek, is in dit geval geen aangelegenheid waarvoor de (P)MR op grond van de WMO een bevoegdheid toekomt. In de lange periode van overleg heeft de MR zich nimmer op het standpunt gesteld dat ter zake instemmingsrecht aan de orde zou zijn. Bovendien gaat de MR akkoord met de directiefunctie en met de werkzaamheden die bij die functie behoren. Slechts de waardering op schaal 14 stuit op bezwaren. Waardering van de functie is echter geen onderwerp waarvoor de WMO de MR een bijzondere bevoegdheid toekent. Het gegeven dat de desbetreffende functie geen voorbeeldfunctie is, maakt dit niet anders. De MR heeft ter zake wel adviesrecht op basis van een tussen partijen gesloten convenant. Het adviesgeschil dat subsidiair aan de Commissie is voorgelegd, is te laat aangemeld. De overschrijding van de termijn is niet verschoonbaar. De MR is niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot behandeling van het adviesgeschil.