Datum uitspraak: 08-05-2019
Nummer uitspraak: 108628
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever meent dat bijlage 7 van de cao vo een terugvaloptie betreft en geen minimumregeling. De werkgever en de PGMR kunnen dus meer of minder uren overeenkomen dan opgenomen in bijlage 7. 
De PGMR meent dat hij altijd recht heeft op het aantal uren zoals opgenomen in bijlage 7. Omdat de PGMR niet heeft ingestemd met het voorstel van de werkgever, moet de werkgever de regeling zoals opgenomen in bijlage 7 cao vo uitvoeren, aldus de PGMR.

Uitspraak van de Commissie
Bijlage 7 van de cao vo is geen minimumregeling als partijen op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo in overleg zijn over het niveau van de faciliteiten. Als partijen (nog) geen overeenstemming hebben bereikt, is de werkgever gehouden de regeling zoals opgenomen in bijlage 7 cao vo uit te voeren.

Toelichting
De werkgever en de PGMR moeten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo in overleg treden over het aantal uren dat de PGMR gefaciliteerd krijgt. Daarbij geldt geen minimum of maximum aantal uren. Als partijen geen overeenstemming bereiken over het niveau van de faciliteiten, moet de werkgever op grond van artikel 20.4 lid 3 het aantal uren zoals opgenomen in bijlage 7 van de cao vo toekennen aan de PGMR. Bijlage 7 geldt niet als minimumregeling maar als vangnet voor de situatie waarin partijen (nog) niet tot instemming dan wel nadere afspraken ter invulling van de regeling zijn gekomen.