Datum uitspraak: 12-03-2002
Nummer uitspraak: 102161
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Interpretatiegeschil over de bevoegdheid van de MR ten aanzien van een besluit van de hogeschool om aan personeel en studenten van de hogeschool voortaan geld te vragen voor het gebruik van een parkeerterrein. De Commissie is van oordeel dat wanneer een hogeschool parkeergelegenheid biedt voor onder anderen haar studenten, deze dient te worden aangemerkt als een studentenvoorziening als bedoeld in het geldende medezeggenschapsreglement. De Commissie is van oordeel dat het besluit om vanuit een situatie van onbetaald parkeren voor onder anderen studenten, betaald parkeren in te voeren, een wijziging van het beleid ten aanzien van de parkeergelegenheid voor studenten en dus van een studentenvoorziening is, zodat de MR terzake adviesrecht heeft. De Commissie komt tot dit oordeel omdat haar gebleken is dat het instellingsbestuur ten aanzien van de parkeermogelijkheden voor studenten een aantal beslissingen heeft genomen voor de lange termijn, waarbij zijn visie op de toekomst ter zake een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Een van deze beslissingen is de invoering van betaald parkeren, hetgeen de Commissie dan ook aanmerkt als een wijziging van het beleid ten aanzien van een studentenvoorziening, voor welke aangelegenheid de MR adviesrecht heeft.

Trefwoorden: