Datum uitspraak: 12-06-2012
Nummer uitspraak: 105346 - 12.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft besloten de schoolleider te benoemen als schoolleider van een nieuw op te richten school en een interim-schoolleider aan te trekken. De MR meent dat hij betrokken had moeten worden bij het besluit tot overplaatsing van zijn schoolleider en dat hij adviesrecht heeft ten aanzien van de benoeming van een interim-schoolleider. Het bevoegd gezag meent dat de MR geen zeggenschap heeft over de benoeming van de schoolleider aan een andere school en dat de benoeming van een interim-schoolleider niet valt onder het adviesrecht van de MR. De beantwoording van de vraag of er sprake is van ontslag of overplaatsing, kan in het midden blijven. Het staat immers vast dat de schoolleider zelf te kennen heeft gegeven afscheid te willen nemen en benoemd te willen worden als schoolleider op de nieuw op te richten school. Dit ontslag op eigen verzoek is niet aan te merken als ontslag als genoemd in artikel 11 onder h WMS. Zoals de Commissie eerder reeds heeft uitgesproken, is de benoeming van de interim-schoolleider aan te merken als 'aanstelling' als genoemd in artikel 11 onder h WMS. Dat betekent dat het bevoegd gezag de bepalingen van artikel 17 WMS ten aanzien van de adviesaanvrage in acht dient te nemen.

Trefwoorden: