Datum uitspraak: 09-05-2011
Nummer uitspraak: 104913 - 11.08
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De MR heeft in het kader van een aantal geschillen met het bevoegd gezag rechtskundige bijstand ingehuurd en is van oordeel dat het bevoegd gezag tot vergoeding van de kosten dient over te gaan. Artikel 14 lid 2 van het medezeggenschapsstatuut bevat in uitvoering van artikel 22 aanhef en onder e WMS de wijze waarop de beschikbaarstelling van de faciliteiten als bedoeld in artikel 28 lid 2 WMS wordt ingevuld. Het is aan het bevoegd gezag om over te gaan tot toepassing van artikel 14 lid 2 van het medezeggenschapsstatuut. Naar het oordeel van de Commissie is de kwestie die partijen verdeeld houdt niet een zaak van interpretatie van artikel 28 lid 2 WMS maar een vraag over de nakoming van de verplichtingen van het bevoegd gezag, voortvloeiend uit de WMS. Nakomingsvorderingen behoren ingevolge artikel 36 lid 2 WMS tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam. Dientengevolge is de Commissie niet bevoegd een oordeel te geven.

Trefwoorden: