Datum uitspraak: 25-05-2011
Nummer uitspraak: 104902 - 11.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De MR heeft aangevoerd dat het bevoegd gezag  gehouden is om op schoolniveau een begroting en jaarverslag te verstrekken. Volgens het bevoegd gezag is de GMR de gespreks- en overlegpartner van het bevoegd gezag m.b.t. de begroting en het jaarverslag op organisatieniveau. De Commissie overweegt dat uit de bewoordingen van artikel 8 lid 1WMS volgt dat een MR zijn taak alleen maar op een zinvolle manier kan uitoefenen als deze tijdig beschikt over voldoende en relevante informatie. Tijdig wil zeggen op een zodanig tijdstip dat de MR de informatie bij de voorbereiding van zijn besluitvorming kan betrekken. Tot deze informatie rekent de Commissie de begroting en het jaarverslag op schoolniveau.

Trefwoorden: