Datum uitspraak: 26-05-2010
Nummer uitspraak: 104468 -10.06
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De PMR heeft een geschil voorgelegd met betrekking tot het opdragen van taken aan docenten die lesgeven aan eindexamenklassen. Het bevoegd gezag wil deze docenten in de periode na het examen, waarin de eindexamenleerlingen geen les meer krijgen, inzetten op studie-uren en ter vervanging van afwezige collega's. De Commissie ziet zich voor de vraag geplaatst of de opdracht aan de docenten van eindexamenklassen om na afloop van de examenperiode inval- en studie-uren te verzorgen is aan te merken als een wijziging van de taakbelasting van de betreffende docenten (artikel 12 lid 1 onder h WMS). Voordat het besluit werd (voor)genomen aan deze docenten werden geen lestaken opgedragen ter vervanging van de weggevallen lessen aan de eindexamenklassen ("impliciet beleid"). Derhalve heeft het besluit tot gevolg dat het bevoegd gezag aan de docenten van de eindexamenklassen werkzaamheden kan opdragen die het hen eerder niet kon opdragen. Dit is aan te merken als een wijziging van de taakbelasting van deze categorie docenten. Aan de PMR komt op grond van artikel 12 lid 1 onder h WMS instemmingsrecht toe.