Datum uitspraak: 15-04-2014
Nummer uitspraak: 106158
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De behandelend voorzitter heeft de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn van één jaar voor indiening van de klacht (art. 4 lid 2 onder b jo art. 11 lid 1 onder b reglement LKC). De klacht is ingediend op 20 februari 2014 en betreft gebeurtenissen op de basisschool, waar de kinderen van klager waren ingeschreven tussen 2007 en november 2010.
In het bezwaarschrift tegen de niet-ontvankelijkverklaring zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die het overschrijden van de verjaringstermijn verschoonbaar maken: de aangevoerde gebeurtenissen zijn niet van dien aard dat niet eerder geklaagd kon worden. Bezwaar ongegrond.