Datum uitspraak: 20-09-2012
Nummer uitspraak: 105477
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht is - met tussenkomst van een derde, de externe vertrouwenspersoon - behandeld en er is daarbij sprake van een oplossing. De directeur heeft excuses aangeboden voor zijn handelen en er zijn afspraken gemaakt over klagers rehabilitatie en over de communicatie met betrokkenen. De directeur heeft toegezegd aan zijn tekortkomingen te gaan werken. Een oordeel van de Commissie kan hier niets aan toevoegen. Klager vreest dat het bij mooie woorden blijft en dat er een herhalingspatroon zal gaan zitten in het gedrag van de directeur. Dat is echter geen reden over te gaan tot klachtbehandeling. Het ligt meer voor de hand aan te zien of de situatie gaat verbeteren en of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Klager heeft op dit moment geen belang bij klachtbehandeling door de Commissie en is derhalve niet-ontvankelijk in zijn verzoek. Klacht niet-ontvankelijk.