Datum uitspraak: 06-04-2011
Nummer uitspraak: 104865
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een leerkracht is nalatig geweest bij het uitvoeren van het handelingsplan. De directeur heeft zowel persoonlijk, als met haar schoolorganisatie, ingezet op toezicht en kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan de zoon van klagers. Het is niet aannemelijk dat alle getroffen maatregelen (waaronder het groepsplan, flitslezen, boogjeslezen, de toetskalender en verlengde spellingsinstructie) zonder betekenis zijn geweest voor het inlopen van de onderwijsachterstand door klagers zoon. De directeur heeft voldoende zorgvuldig gehandeld. De klacht is ongegrond.
Het is begrijpelijk en adequaat dat, na de klachtbehandeling en de niet aflatende contacten van klagers met school en bestuur, het bestuur in een poging tot herstel van het vertrouwen tussen partijen, dwingende afspraken wenste te maken over een aanspreekpunt voor klagers en over de frequentie van hun contacten met school. Niet gebleken is dat het bestuur of de school daarin een onredelijk standpunt heeft ingenomen. Voorts kan naar het oordeel van de Commissie het bestuur, gezien de uitslag van de klachtbehandeling en alle overige inspanningen richting klagers, geen gebrek aan zelfreflectie of empathie worden verweten. Deze klacht is ongegrond.