Datum uitspraak: 09-01-2009
Nummer uitspraak: 104066
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat de mentor op verschillende momenten bij hen de verwachtingen heeft gewekt dat hun zoon naar havo 3 zou overgaan. De mentor zegt dat hij verschillende mogelijkheden met de ouders heeft besproken, zo ook de mogelijkheid dat hun zoon naar havo 3 zou gaan maar weerspreekt dat hij daarmee de indruk heeft gewekt dat de zoon hoe dan ook naar havo 3 zou gaan.
Hierover heeft de Commissie het volgende opgemerkt: Nog afgezien van de vraag of de mentor nu wel of niet onjuiste verwachtingen over de bevordering van de zoon naar 3 havo heeft gewekt, oordeelt de Commissie dat de klacht hierover ongegrond is omdat de mentor niet bevoegd is te beslissen over de bevordering van een leerling en klagers dit redelijkerwijs hadden kunnen weten.
De klacht over de onzorgvuldige klachtbehandeling is eveneens ongegrond verklaard omdat de Commissie heeft vastgesteld dat er op verschillende niveaus binnen de school met de ouders over hun klachten is gesproken en de klachten zijn onderzocht en besproken met betrokkenen. Verder staat vast dat toen de ouders hun klachten bij het schoolbestuur hebben neergelegd het schoolbestuur hier schriftelijk op heeft gereageerd en daarbij in is gegaan op de vragen die de ouders hadden gesteld.