Datum uitspraak: 22-10-2021
Nummer uitspraak: 2021007096
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een tweedejaars roc-student moet tijdens de proeftijd van de leer-arbeidsovereenkomst het leerbedrijf verlaten. Het leerbedrijf vindt hem ongeschikt voor het beroep verpleegkundige. De student vindt dat het roc had moeten achterhalen waarom hij dit etiket had meegekregen. Verder stelt de student dat het roc voor hem een ander leerbedrijf had moeten regelen. Hij heeft door de gebrekkige ondersteuning van het roc schade geleden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het verzoek om schadevergoeding blijft buiten behandeling. Een klacht moet gaan om een gedraging of een beslissing (of het nalaten daarvan). Een verzoek om schadevergoeding rekent de Commissie daar niet toe.
Als het leerbedrijf tijdens de proeftijd de leer-arbeidsovereenkomst met de student opzegt, kan niet van een roc worden verlangd dat deze een ander leerwerkbedrijf beschikbaar heeft. Het is namelijk niet het roc, maar het leerwerkbedrijf dat bepaalt, op basis van een sollicitatie van de student, of met de student een leer-arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Het leerwerkbedrijf is de werkgever van de student en bepaalt bij welk roc deze een opleiding gaat volgen. Desondanks mocht de student de opleiding vervolgen van het roc. De student wees dit om persoonlijke redenen af en heeft zich uitgeschreven. 
Het leerbedrijf heeft het roc niet willen meedelen waarom het de student ongeschikt vond omdat het om een beëindiging tijdens de proeftijd ging.