Datum uitspraak: 29-07-2013
Nummer uitspraak: 105737
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De school heeft een AMK-melding gedaan over de zoon van klaagster. De inhoud van die melding is onvoldoende objectief en op juistheid verifieerbaar geweest, hetgeen klachtwaardig is. Echter, uit die melding, noch uit de andere voorbeelden waarmee klaagster dit klachtonderdeel heeft onderbouwd blijkt dat de school zich partijdig heeft opgesteld.
Van hardhandige verwijdering uit de klas is niet gebleken. Het wegloopincident daarna is door de leerkracht onvoldoende zorgvuldig met klaagster gecommuniceerd.
De directeur heeft klaagster de dag van het wegloopincident uitgenodigd voor overleg en haar daarbij alternatieve data aangeboden. Klaagster heeft deze uitnodiging langere tijd afgeslagen. Ter doorbreking van het schoolverzuim heeft verweerder de schoolarts ingeschakeld en ruggespraak gehouden met de leerplichtambtenaar. Klacht op dit onderdeel ongegrond.
Klaagsters zoon werd bij terugkeer op school opgevangen door een voor hem bekende leerkracht. Diezelfde ochtend heeft hij een gesprek gehad met de directeur en zijn bepaalde afspraken gemaakt die de directeur is nagekomen. Klachtonderdeel ongegrond.