Datum uitspraak: 02-04-2009
Nummer uitspraak: 104049
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat haar leidinggevende zich grensoverschrijdend jegens haar heeft gedragen. Een amicale, collegiale relatie is daarmee een intimiderende geworden, ondanks de door klaagster afgegeven signalen.
De Commissie is van oordeel dat de telkens terugkerende verstoring van de verhouding en het gevoel dat klaagster bij deze verhouding kreeg in overwegende mate aan verweerder is aan te rekenen. Verweerder was bekend met de kwetsbaarheid van klaagster en had gezien de signalen van klaagster moeten beseffen dat de in de loop der tijd ontstane vertrouwensrelatie te ver doorgeschoten was.
De gedragingen van verweerder dienen ook te worden gezien in de hiërarchische relatie tussen beide partijen, waarbij de gevolgen van het onder druk komen van de werkrelatie meer in de risicosfeer van de leidinggevende liggen en in dit geval in zijn positie als ervaren docent en als oudere in leeftijd ten opzichte van klaagster die stukken jonger is en in het vak van docent zeker in het begin nog geen ervaring had opgedaan. Klaagster heeft wellicht haar grenzen niet of niet voldoende duidelijk aangegeven, doch dat maakt niet dat de gedragingen van verweerder - gezien de eerder genoemde senioriteit - hem niet minder worden toegerekend.
Het vorengaande brengt de Commissie tot de conclusie dat de klacht dat verweerder zich grensoverschrijdend heeft gedragen in de zin dat verweerder zijn professionele grenzen niet heeft onderkend en bewaakt, gegrond is.