Datum uitspraak: 28-04-2010
Nummer uitspraak: 104486
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht ex-werknemer over invulling en afwikkeling arbeidsovereenkomst door de (ex-)werkgever. Voormalige werknemers behoren volgens de definitiebepaling van de klachtenregeling niet tot de kring van klachtgerechtigden. Evenwel kan niet ontvankelijkverklaring achterwege blijven indien bijzondere belangen dat rechtvaardigen. Daarvan is in casu niet gebleken. Klager is niet-ontvankelijk.
In bezwaar stelt klager dat het dienstverband omvangrijker was dan het door de kantonrechter ontbonden gedeelte, dat hij nog gedeeltelijk in dienst is van de werkgever en dus als klager in de zin van de klachtenregeling kan worden aangemerkt. Dienaangaande overweegt de Voorzitter dat de stelling dat er nog een gedeelte van het dienstverband resteert uitsluitend berust op klagers eigen beweringen en niet wordt onderbouwd door documenten of andere bewijsstukken. Het bezwaar is ongegrond.