Datum uitspraak: 22-12-2021
Nummer uitspraak: 109679
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling klaagt erover dat:
1. de school haar in juli 2019 heeft afgewezen voor het schooljaar 2019-2020;
2. zij vanwege ziekte het recht had om het examen in twee jaar te doen, maar dat de school dat in februari 2019 heeft afgewezen; 
3. de school een cijfer voor het vak maatschappijleer, behaald in schooljaar 2018-2019, niet wil corrigeren;
4. de school afspraken met de mediator heeft genegeerd; en
5. de school voor het tweede jaar van de uitbesteding een advies heeft gegeven dat afweek van het advies van het samenwerkingsverband.
Een voorzitter van de Commissie heeft de klachtonderdelen 1 t/m 4 kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Klachtonderdeel 5 kan de Commissie wel behandelen.

De klacht die de Commissie wel kan behandelen betreft de volgende situatie. Een leerling volgde onderwijs op basis van een uitbesteding tussen een school en een instelling voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De uitbesteding zou twee jaar duren. De leerling stond nog wel ingeschreven bij de school. De teamleider van het vavo nam contact op met de decaan toen het niet goed ging met de leerling bij het vavo. Volgens de leerling en de ouders leidde de inbreng van de decaan ertoe dat de leerling niet toegelaten werd tot het tweede jaar bij het vavo. De decaan geeft aan dat hij de informatie van de teamleider aanhoorde en daarbij aangaf dat hij zich kon voorstellen dat het vavo tot deze beslissing kwam.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het vavo beslist of een leerling wel of niet kan worden toegelaten. De school van inschrijving heeft de decaan aangewezen als contactpersoon voor het vavo. Op basis daarvan is het te begrijpen dat er contact over deze leerling is geweest tussen het vavo en de decaan. Het is niet vast komen te staan dat de decaan invloed had op de beslissing van het vavo. De stelling van de ouders en de leerling dat de inbreng van de decaan beslissend was, is niet onderbouwd. De school van inschrijving heeft een inschrijving bij een andere vavo ondersteund.