Datum uitspraak: 01-02-2019
Nummer uitspraak: 108183
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een gescheiden ouder verwijt de directeur en intern begeleider van de school van zijn dochter dat zij zich niet professioneel en neutraal hebben opgesteld in het opvoedkundig meningsverschil tussen hem en de moeder van zijn dochter.

Advies Commissie
De klacht dat de directeur een vertrouwelijke mail van de vader aan de moeder heeft doorgestuurd, is gegrond. 
De klacht dat de directeur samen met de dochter en de moeder een rollenspel heeft gespeeld om de dochter voor te bereiden op een te voeren gesprek met haar vader, is gegrond. 
De klachten dat de intern begeleider de vader onvoldoende heeft geïnformeerd en dat de directeur geen afzonderlijk gesprek met de vader wilde voeren, zijn ongegrond.

Toelichting
De intern begeleider was bereid om de ouders tijdens een persoonlijk gesprek te informeren over de zorgen die zij had over hun dochter. Zij heeft dus niet geweigerd om informatie te verstrekken. 
Na een kritische mail van de vader over het functioneren van de directeur en de intern begeleider heeft de bestuurder een gesprek gevoerd met de vader. Daarna heeft de directeur een 1-op-1 gesprek gevoerd met de vader.
De directeur mocht de kritische mail doorsturen aan de intern begeleider zodat deze kon reageren op de klachten van vader over haar functioneren. Er was geen gegronde reden om de mail door te sturen aan de moeder. 
Door de moeder onderdeel te laten zijn van het rollenspel heeft de directeur de schijn van partijdigheid op zich geladen. Hierdoor heeft de directeur onzorgvuldig gehandeld.