Datum uitspraak: 11-02-2011
Nummer uitspraak: 104800
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bij zoon klager is ADHD vastgesteld. Volgens klager heeft de school zich dwingend uitgesproken voor medicatie van zijn zoon, hem niet op de hoogte gehouden van het rugzaktraject van zijn zoon en in strijd met gemaakte afspraken de ouders separaat uitgenodigd voor gesprekken. Uit het dossier blijkt weliswaar dat er over de mogelijkheid van (proef)medicatie is gesproken, maar nergens komt naar voren dat de school (of iemand anders) heeft gezegd dat als de zoon van klager geen medicatie zou krijgen, hij van school zou moeten. De school heeft klager regelmatig de mogelijkheid geboden op de hoogte te blijven van het rugzaktraject. Er is een startgesprek geweest waarbij klager aanwezig was. Daar zijn twee evaluatiemomenten afgesproken. Klager heeft er voor gekozen geen gebruik te maken van het eerste evaluatiemoment. Het tweede moment is wegens omstandigheden niet doorgegaan op de eerst beoogde datum, maar een week later. De klacht is op dit onderdeel ongegrond. Gebleken is dat er geen afspraak tussen de school en ouders was over het voeren van gezamenlijke gesprekken, enkel tussen de ouders onderling, en dat klager deze afspraak ook niet aan de school heeft doorgegeven. Dit klachtonderdeel is eveneens ongegrond.